skip to Main Content

La Leche League Uitgangspunten

Borstvoeding is meer dan alleen een manier om een baby te voeden. Borstvoeding is de basis van de relatie die je hebt met je baby en de eerste manier om in te gaan op zijn behoeften. De basisideeën van La Leche League zijn samengevat in 10 uitgangspunten. La Leche League is een internationale organisatie, en het zijn net deze uitgangspunten die alle LLL-medewerkers, gelijk waar ter wereld, verbinden. Iedere LLL-medewerker kan zich vinden in deze uitgangspunten en verweeft deze in het eigen leven.

De 10 uitgangspunten zijn:

  • Borstvoeding geven is de meest natuurlijke en effectieve manier om de behoeften van het kind te leren begrijpen en eraan te voldoen.
  • Bewuste, actieve deelname aan het geboorteproces bevordert een goed begin van de borstvoeding.
  • Het ouder-kindpaar hebben het nodig om na de geboorte zo snel mogelijk bij elkaar te zijn en ook daarna veel tijd samen door te brengen. Dit bevordert een adequate melkproductie en helpt om een goede band te ontwikkelen.
  • De baby en het jonge kind hebben een intense behoefte om bij de moeder te zijn. Dit is, net als voedsel, één van de primaire behoeften van een kind.
  • Mensenmelk is de natuurlijke voeding voor kinderen, die op een unieke manier aan hun veranderende behoeften voldoet.
  • Voor het gezonde, voldragen kind is mensenmelk het enige voedsel dat nodig is tot het kind klaar is voor aanvullend voedsel, ongeveer halverwege het eerste levensjaar.
  • Het is ideaal als de borstvoedingsrelatie blijft bestaan totdat het kind er geen behoefte meer aan heeft.
  • De liefdevolle steun, hulp en betrokkenheid van de partner, co-ouder of naast familielid, oefenen een positieve invloed uit op de borstvoeding en dragen bij aan de moeder-kindrelatie. De unieke relatie van het kind met zijn naaste omgeving is van het begin af aan een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het kind.
  • Gezond eten betekent het eten van verantwoord, gevarieerd voedsel dat zo weinig mogelijk bewerkingen heeft ondergaan.
  • Kinderen hebben van jongs af aan liefdevolle leiding nodig, waarbij hun mogelijkheden en gevoelens als leidraad worden genomen.

 

 

Back To Top