skip to Main Content

Privacyverklaring

La Leche League Vlaanderen, hierna LLL genoemd, biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Voor LLL is de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Al onze LLL-medewerker hebben een verbintenisverklaring ondertekend met LLL en worden opgeleid voor het verwerken van gevoelige gegevens.

We vinden het belangrijk dat je precies weet welke gegevens LLL verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.

Wie is de verantwoordelijke?
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
La Leche League Vlaanderen.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@lalecheleague.be

Hoe verzamelen we je persoonsgegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u zelf met ons contact opneemt via telefoon, sms, email, messenger, whatsapp of welke andere vorm, en u ons deze meedeelt. Dit omvat ook de gegevens die u invult in een aanmeldformulier.

Ook tijdens een telefoongesprek kunnen verdere persoonsgegevens genoteerd worden.

Om u beter te hulp te kunnen staan met uw vragen over borstvoeding, kunnen we bijkomende informatie vragen over uw borstvoedingservaring, uw gezondheid of die van uw baby. We nemen mogelijk persoonlijke notities ifv een 2e contactmoment.

Wanneer u een aankoop doet via onze webshop dan worden uw gegevens enkel in het kader daarvan gebruikt.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
Afhankelijk van het soort dienst die je bij ons gebruikt of afneemt, kunnen we de volgende persoonsgegevens en gevoelige gegevens vragen:

Bestellingen webshop en aanvraag lidmaatschap
– Voornaam en achternaam
– Adres en woonplaats
– Emailadres en telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Inschrijving voor nieuwsbrief
– emailadres

Bij contact voor borstvoedingsinformatie (oa telefonisch, whatsapp, messenger, social media, mail, bijeenkomst)
– Voornaam en achternaam
– Contactgegevens zoals emailadres of telefoonnummer
– Woonplaats
– Leeftijd baby, en andere relevante informatie m.b.t. de borstvoeding

In verband met gevoelige gegevens, hebt u uiteraard zelf het beslissingsrecht over wat u met ons wil delen. Als u op bepaalde bijvragen die we stellen niet wenst te antwoorden, dan kan het wel zijn dat wij geen volledige informatie kunnen geven m.b.t. uw borstvoedingsvraag.

LLL gebruikt je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
LLL zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

In verband met bestellingen en lidmaatschap zal LLL uw gegevens zo lang bewaren zoals nodig is op grond van de wet (juridisch en fiscale wetgeving). Hierna zullen ze worden verwijderd.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan zullen uw gegevens bewaard worden totdat u zelf hiervoor uitschrijft. Dit uitschrijven heeft geen invloed op gegevens die verzameld werden ivm andere diensten.

Wanneer u met ons contact opneemt i.v.m. borstvoedingsvragen, dan zullen wij uw gegevens bewaren i.v.m. een mogelijk vervolgcontact en i.v.m. verzekering. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Ook berichten in een chatgesprek kunnen worden verwijderd.

LLL kan uw persoonsgegevens anonimiseren om vervolgens statistieken te verzamelen en analyses van haar dienstverlening te verbeteren. Statistieken en geanonimiseerde gegevens kunnen nooit herleid worden naar u als individu.

Wanneer delen we je persoonsgegevens met derden?
Medewerkers van LLL en aspiranten (dit zijn medewerkers in opleiding) hebben enkel toegang tot uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

LLL deelt uw gegevens niet aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van wet of een gerechtelijke uitspraak of in levensbedreigende situaties.

Ivm betalings- en bezorgdiensten, zullen wij uw gegevens delen indien dit noodzakelijk is voor de overeenkomst. Wij schakelen daarvoor betrouwbare diensten in.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?
Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft LLL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Op de website
Via onze website www.lalecheleague.be verzamelen we informatie die u ons verstrekt en technische gegevens die automatisch worden verzameld (passieve gegevensverzameling).

U verstrekt ons gegevens op het moment dat u een account aanmaakt, in functie van een aankoop via onze webshop en/of indien u zich inschrijft op onze algemene nieuwsbrief.

We gebruiken geen cookies op onze website.

Welke rechten heb je m.b.t. je persoonsgegevens en hoe kan je deze rechten uitvoeren?
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens die wij bewaren op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem in dat geval contact op met de verantwoordelijke zoals bovenaan deze tekst vermeldt. Geef daarbij duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek i.v.m. privacy van persoonsgegevens.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het mogelijk dat LLL om meer informatie vraagt om uw identiteit deugdelijk en duidelijk vast te stellen.

Wijzigen privacyverklaring
LLL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op deze pagina. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in maart 2024.

Back To Top