skip to Main Content

Borstvoeding: Wat kan je omgeving doen?

Borstvoeding: wat kan je omgeving doen?

Een nieuwe baby verwelkomen is voor de meeste mensen zowel opwindend als uitdagend. Wat is je rol als grootouder, als beste vriend, tante of nonkel, buur, …? Hoe kan je hulp bieden aan een gezin met een nieuwe baby?

Hieronder 4 borstvoedingsvriendelijke tips.

 

 1. Steun de ouders

Jonge ouders kunnen je steun goed gebruiken. Het betekent vaak veel voor hen dat ze merken dat je achter hun keuze om borstvoeding te geven, staat. Dit is niet altijd eenvoudig als je zelf geen borstvoeding kreeg of gegeven hebt. Toch maakt ook dan jouw onvoorwaardelijke steun een wereld van verschil voor de nieuwe ouders.

Onze wereld is constant in verandering. Nieuwe kennis en andere inzichten bepalen de keuzes van jonge ouders. Ook hun achtergrond en levenservaring speelt hierbij een grote rol. Zij maken misschien heel andere keuzes dan jij ooit maakte of zou maken. Dit is echter geen kritiek op jouw manier van ouderschap, het is alleen een àndere manier van ouderschap, één die bij hen past en waar zij zich goed bij voelen.

Laat hen blijken dat borstvoeding geven in jouw gezelschap geen probleem is. Als je merkt dat de baby nood heeft aan een rustige omgeving of de ouders maken kenbaar dat ze graag in een aparte kamer gaan voeden, dan is het goed hen die ruimte te geven. Je kan ook altijd vragen waar zij zich het prettigst bij voelen. Het is niet zo dat ieder ouder-kindkoppel nood heeft om apart te gaan zitten om te voeden. Voor sommige ouders geeft dit een buitengesloten gevoel. De ouders weten het beste wat zij en de baby nodig hebben, vraag het hen gerust.

 

 1. Zoek informatie

Een goede voorbereiding is goud waard. Als je hoort dat de nieuwe ouders van plan zijn borstvoeding te geven, dan kan je hen tijdens de zwangerschap aanmoedigen om een borstvoedingsboek te lezen of een infosessie bij te wonen. Borstvoeding geven kan in de eerste weken soms een worsteling zijn. Goede informatie ter beschikking hebben, helpt om de moeilijke momenten door te komen.

Win ook zelf meer informatie in over borstvoeding en ouderschap. Zoek op hoe de normale ontwikkeling van een borstgevoed kindje verloopt. Dit kan al heel wat zorgen en onzekerheden wegnemen, bij jezelf en bij de ouders. De wetenschappelijke kennis over borstvoeding is in de afgelopen 20 jaar enorm gegroeid. Op de website van La Leche League Vlaanderen kan je een schat aan informatie vinden.

 

 1. Bied emotionele hulp aan: luister

Luister naar de bezorgdheden van de ouders. Herformuleer wat je denkt dat je gehoord hebt, om blijk te geven dat je begrijpt waarover ze zich zorgen maken. Vooraleer je zelf oplossingen voorstelt, kan je vragen wat volgens hen de beste manier is om de situatie aan te passen. Samen brainstormen kan hen helpen om een oplossing te vinden waarbij ze zich prettig voelen. “Heb je al eens overwogen om …” geeft hen meer vrijheid om op jouw voorstel in te gaan dan “Je zou het zo moeten doen”.

Veel problemen bij borstvoeding kunnen worden opgelost door ervoor te zorgen dat de aanhap gecorrigeerd wordt en de baby voldoende vaak wordt aangelegd. Je kan de ouders helpen door voor of samen met hen te zoeken naar een zorgverlener die kan helpen om de aanhap van de baby te beoordelen of om het borstvoedingsbeleid eens onder de loep te nemen.

Een flesje kunstvoeding aanbieden op een moment dat het moeilijk gaat, doe je beter niet, ook al hoop je de ouders hierdoor even te ontlasten. De meeste problemen zijn immers op te lossen met een eenvoudige aanpassing in de aanpak van het borstvoeden zelf.

Jonge ouders zitten vaak met veel vragen en onzekerheden. Vermijd vragen en opmerkingen zoals: “Krijgt de baby wel voldoende melk”? “Waarom slaapt je baby nog niet door?”  Omring je met informatie en luister naar de bezorgdheden van de jonge ouders.

 

 1. Bied praktische hulp aan

Borstgevoede baby’s brengen veel tijd door aan de borst. Dit is nodig om de productie goed op gang te brengen, maar is ook belangrijk voor de hechting tussen ouder en kind. Deze hechting vormt voor de baby de basis en het referentiepunt voor alle toekomstige relaties. Er komen later nog veel momenten waarop jij tijd met het kind kan doorbrengen.

Net omdat borstvoeding geven aan een kleine baby veel tijd kost en best pittig kan zijn, wordt een helpende hand door de meeste jonge ouders erg geapprecieerd. Bij gebrek aan hulp van de omgeving, hebben jonge ouders de neiging om te proberen álles zelf te doen, en kan er geen tijd genomen worden om te rusten, te genieten, en te wennen aan de nieuwe situatie.

Al kan je dan niet helpen bij het voeden van de baby, er zijn tal van andere zaken waarbij hulp erg welkom is:

 • oudere broer(s) en/of zus(sen) opvangen
 • even rondwandelen met de baby, het badje geven, een luier verschonen, de baby dragen in een draagdoek…
 • Je kan helpen bij het creëren van een comfortabele plaats om te voeden, een glaasje water brengen en iets om te eten, een extra kussen onder de arm schuiven, …

Naast het helpen zorgen voor de baby, zijn er ook huishoudelijke klusjes waarbij de nieuwe ouders hulp kunnen gebruiken:

 • de was
 • een maaltijd bereiden (meerdere om in te vriezen)
 • boodschappen doen
 • opruimen, stofzuigen

 

Let er wel op dat je hulpaanbod niet overkomt als kritiek op hun huidige huishoudelijke normen. Zorg er simpelweg voor dat de ouders meer tijd en rust hebben om voor hun baby te kunnen zorgen.

Verder lezen:
Voedingshoudingen
Post-partum depressie en borstvoeding (Bulletin Borstvoeding)
Keizersnede en vroeg huidcontact

Bronnen:
Supporting Breastfeeding, Winter lopez
10 things grandparents can do to support breastfeeding, 2015 – La Leche League Canada
For baby’s grandmother: info about breastfeeding and tips to help the breastfeeding babe, 2011 – Best for Babys foundation
Congratulations, you’re going to be a grandparent, Association of Breastfeeding Mothers ABM

 

© 2020, Marjolein Denissen | La Leche League België-Vlaanderen vzw

Spread the love
Back To Top