skip to Main Content

Borstvoeding en Covid-19-vaccin

Borstvoeding en Covid-19-vaccin *
* Oorspronkelijke tekst: La Leche League Nederland

Update per 24 december 2020

Op dit moment is er onvoldoende bekend over de werking en eventuele bijwerkingen van de nieuwe Covid-19 vaccins bij zwangerschap of borstvoeding. Met deze groepen wordt dus extra voorzichtig omgegaan totdat er meer informatie beschikbaar is.

Dit betekent niet dat het vaccin schadelijk is bij baby’s die borstvoeding krijgen. Bijna alle soorten vaccins kunnen veilig toegediend worden tijdens de borstvoedingsperiode. Bij de toediening van medicijnen en vaccinaties wordt altijd een afweging gemaakt tussen de mogelijke risico’s van het middel dat wordt gegeven en het belang van de borstvoeding voor de baby (en de moeder). Via de borstvoeding krijgt een baby namelijk heel veel stoffen mee die het immuunsysteem ondersteunen, en juist die ondersteuning is heel belangrijk.

Infant Risk Centre (USA) schrijft het volgende: “Net als bij andere medicatie-onderzoeken worden zwangeren en diegenen die borstvoeding geven niet meegenomen in de onderzoeken naar de werkzaamheid en/of veiligheid van COVID vaccins. Op basis van wat we weten van vergelijkbare vaccins zijn de risico’s van vaccineren (red: van iemand die borstvoeding geeft) waarschijnlijk laag. Terwijl we wachten op meer informatie over dit onderwerp, zal met een arts moeten besproken worden wat voor iedere persoonlijke situatie het beste is. Het risico en de voordelen van het vaccin moeten worden afgewogen tegenover het risico op het krijgen van COVID-19, en de waarschijnlijkheid dat de ziekte niet ernstig zal verlopen. … Wat betreft borstvoeding is het niet de verwachting dat componenten van het vaccin ooit in de melk terecht zullen komen. En zelfs als ze er wel in terecht komen, dan worden ze net als elk ander eiwit gewoon verteerd in het maag-darmstelsel van de baby. … De veiligheid kan pas echt worden vastgesteld als er meer gegevens zijn.” [1]

Het USA Centre for Disease Control (CDC) zegt dit: “Er zijn geen gegevens over de veiligheid van COVID-19 vaccinaties bij borstvoeding, of de effecten van mRNA vaccins op kinderen di²e borstvoeding krijgen of op melkproductie. mRNA vaccins worden niet gezien als levend-virus vaccins, en worden niet gezien als een risico voor een baby die borstvoeding krijg. Als de persoon die borstvoeding geeft deel is van een groep (bijvoorbeeld zorgmedewerkers) voor wie het COVID-19 vaccin is geadviseerd, kan er voor gekozen worden om zich te laten vaccineren” [2], [4]

Het American College of Obstetricians and Gynecologists zegt: “ACOG raadt aan om Covid-19-vaccins aan te bieden bij borstvoeding als zij verder voldoen aan alle criteria van hun prioriteitengroep om een vaccin te ontvangen. Hoewel lacterende personen niet zijn opgenomen in de meeste klinische onderzoeken, mogen Covid-19-vaccins niet worden onthouden aan lacterende personen die voldoen aan de andere criteria voor vaccinatie. Theoretische bezorgdheid over de veiligheid van het vaccineren wegen niet op tegen de mogelijke voordelen ervan. Het is niet nodig om de borstvoeding te stoppen of te onderbreken als men een Covid-19-vaccin krijgt. [3]

In de komende maanden zullen er wereldwijd bij miljoenen mensen vaccins worden toegediend en zullen er snel meer gegevens bekend worden over de verschillende vaccins bij specifieke groepen. We volgen de ontwikkelingen en passen deze informatie aan als er meer bekend is.

Bronnen:

[1] InfantRisk Center, „InfantRisk Center,” 13 12 2020. [Online]. Available: https://www.infantrisk.com/covid-19-vaccine-pregnancy-and-breastfeeding.

[2] Center for Disease Control, „Center for Disease Control,” 12 12 2020. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-12/COVID-03-Mbaeyi.pdf.

[3] American College of Obstetricians and Gynecologists, „American College of Obstetricians and Gynecologists,” 11 12 2020. [Online]. Available: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19.

[4] American College of Obstetricians and Gynecologists, „American College of Obstetricians and Gynecologists,” 22 12 2020. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

[5] European Medicines Agency, “European Medicines Agency,” 23 12 2020 [online]. Available: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

Spread the love
Back To Top