skip to Main Content

Aanbeveling HGR Sars-CoV-2-vaccinatie en borstvoeding

Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad België voor SARS-CoV-2
vaccinatie en Borstvoeding


Op 21 januari 2021 werd door de NITAG (National Immunization Technical Advisory Group – Belgium) het advies van de Hoge Gezondheidsraad (GZR) België aangepast m.b.t. de aanbevelingen van de SARS-CoV-2-vaccinatie voor zwangeren en bij borstvoeding [1].

Hoewel er geen gegevens zijn over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk, zouden beiden (indien ze toch in de moedermelk zouden doorgegeven worden) waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (spike-eiwit). Het recent EMA-rapport (European Medicines Agency) stelt dat men geen specifieke risico’s verwacht tijdens de borstvoeding (op basis van biologische plausibiliteit).

In de meest recente aanbevelingen van de WHO (World Health Organisation), is het, ondanks het gebrek aan beschikbare klinische gegevens, aan te nemen dat een toxisch effect bij de zuigeling die borstvoeding krijgt gering is, mogelijk zelfs onbestaande. De HGR heeft in dit verband geen bijzondere bedenkingen.
Iemand die borstvoeding geeft, kan dus gevaccineerd worden, zeker als deze personen in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren.

Het volledige advies is te lezen in advies nr 9622, aangepast tijdens de plenaire vergadering van 21 januari 2021.

Bronnen:
[1] Hoge Gezondheidsraad Belgie, 21 01 2021. [Online]. Available: https://www.hgr-css.be.

Spread the love
Back To Top