skip to Main Content

Borstvoedingspauze – CAO 80

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 BIS VAN 13 OKTOBER 2010 ------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten…

Back To Top