skip to Main Content

Afkolven

Afkolven Wanneer jullie van elkaar gescheiden zijn of je baby (nog) moeilijk aan de borst kan drinken, kan het handig of nodig zijn om (tijdelijk) melk af te kolven. Met de juiste informatie en ondersteuning kan iedereen deze vaardigheid onder…

Borstvoedingspauze – CAO 80

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 BIS VAN 13 OKTOBER 2010 ------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten…

Groeicurves

Als je de gewichtsevolutie van je baby wil opvolgen, dan kan op de website van de WereldGezondheidsorganisatie de referentiegewichtscurves terugvinden voor kinderen tem 2 jaar. Heb je vragen over het gebruik van de curven of ben je bezorgd omdat je…

Back To Top