skip to Main Content

Vitamine D en K

Er wordt vaak gezegd dat moedermelk altijd perfect is en dus alle nodige voedingstoffen voor de baby bevat. Wanneer het over de vitamines D en K gaat moet men dit toch een beetje nuanceren.

Vitamine D

Moedermelk bevat voldoende vitamine D, maar onze leefgewoonten zijn sterk veranderd. We leven, in Vlaanderen, heel noordelijk en we komen minder en minder buiten. Of je baby een vitamine D-supplement nodig heeft hangt heel sterk af van je leef- en voedingsgewoontes. Daarnaast spelen ook jouw huidskleur en de huidskleur van je baby een grote rol. Hoe lichter de huidskleur des te groter is de aanmaak van vitamine D onder invloed van zonlicht. Beschermende kledij en zonnecrème met een hoge beschermingsfactor – noodzakelijk voor huidkankerpreventie – belemmeren de aanmaak van vitamine D dan weer.

Onderzoek heeft uitgewezen dat vitamine D veel belangrijker is dan men tot nu toe dacht. Je kunt dus best met je arts bespreken hoe het met je eigen vitamine D-status gesteld is. Een bloedtest kan uitsluitsel geven. Naargelang de omstandigheden kan je arts bepalen hoe lang en hoeveel vitamine D-supplement je baby nodig heeft.

Vitamine K

Extra vitamine K is maar voor heel erg weinig baby’s nodig. 1 op de 10.000 baby’s is niet in staat om het vitamine K, dat in moedermelk aanwezig is, op te nemen. Omdat de gevolgen voor deze baby’s heel ernstig kunnen zijn (o.a. hersenbloeding), heeft men beslist alle pasgeboren kinderen vitamine K toe te dienen. De manier van toedienen van het supplement en de dosissen kunnen verschillen.

Meestal stopt men op de leeftijd van drie maand met het geven van vitamine K-supplementen tenzij er aanwijzingen zijn dat er een probleem met de bloedstolling is. Indien je geen vitamine K wilt geven kan je best de risico’s grondig met je arts bespreken.

Verder lezen:
Extra water bijgeven

Bronnen:
Breastfeeding Answerbook, La Leche League International
Breastfeeding, A Guide for the Medical Profession (2011), Ruth A. Lawrence, Robert M. Lawrence

© 2007-2018, Christine Van Den Broecke-Schneider | La Leche League België-Vlaanderen vzw

Spread the love
Back To Top