skip to Main Content

Drugsgebruik tijdens de borstvoedingsperiode

Het gebruik van drugs wordt sterk afgeraden tijdens de borstvoedingsperiode. Velen, die voor hun zwangerschap af en toe drugs gebruikten, zullen niet veel moeite hebben om hiermee te stoppen voor de baby. Maar soms kom je in een situatie terecht waar de rol als ouder even vergeten wordt, misschien door toedoen van de omgeving. Het is dan belangrijk om te weten of en welk effect er op de baby zou kunnen zijn en hoe lang de borstvoeding eventueel onderbroken moet worden.

XTC, speed en amfetamines

Stoffen zoals XTC of speed kunnen tijdens de borstvoedingsperiode beter niet gebruikt worden. De dosis hiervan is praktisch altijd onbekend en ook de samenstelling is zelden te achterhalen. Als één van deze middelen toch gebruikt werd, dan moet, voor de veiligheid van het kind, de borstvoeding voor 24 uur onderbroken worden. Amfetamines, die door een arts worden voorgeschreven, zijn normaal geen probleem. De arts moet uiteraard weten dat je borstvoeding geeft zodat hij/zij een middel kan kiezen dat veilig is voor de baby en de melkproductie. Het is belangrijk dat de voorgeschreven dosis niet overschreden wordt. Bij een overdosering kan de baby onrustig worden, met slapeloosheid te maken krijgen, minder eten en onvoldoende bijkomen.

Slaap- en kalmeringsmiddelen

Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen onder begeleiding van een arts veilig gebruikt worden als de arts weet dat je borstvoeding geeft en daar rekening mee houdt. Het misbruik van deze middelen kan echter gevaarlijk worden voor de baby. De baby zou erg slaperig kunnen worden. De ademhaling zou onderdrukt kunnen worden en mogelijk zou de baby niet meer voldoende melk drinken en niet meer voldoende bijkomen. Als men slaap- of kalmeringsmiddelen zonder voorschrift van een arts heeft ingenomen, dan kan men contact opnemen met een medewerker van LLL, een lactatiekundige, een arts of het antigifcentrum om te weten te komen of en hoe lang de borstvoeding onderbroken moet worden.

Heroïne, andere morfines en methadon

Heroïne, andere morfines en methadon kunnen, als ze tijdens de zwangerschap gebruikt worden, na de bevalling bij de baby voor ontwenningsverschijnselen zorgen.
Morfine is echter tijdens de borstvoeding een aanvaardbare pijnstiller wanneer medicatie zoals ibuprofen en paracetamol niet voldoende helpen. Een goede opvolging van de baby is dan wel belangrijk en de voorgeschreven dosis mag niet overschreden worden. Morfines kunnen beter niet gebruikt worden bij erg jonge baby’s of baby’s die ademhalingsproblemen hebben of hadden.
Ook methadon kan tijdens de borstvoedingsperiode veilig gebruikt worden mits een zeer nauwkeurige opvolging van de baby door een arts. Bij de baby kan men best op slaperigheid, de ademhaling en de gewichtsevolutie letten. Indien naast methadon nog andere sederende medicatie genomen wordt, kan waarschijnlijk beter geen borstvoeding gegeven worden. Een cocktail van verschillende medicatie kan voor versterkte effecten bij de baby zorgen.
Het gebruik van heroïne gaat niet samen met borstvoeding omdat ook hier de dosis en de samenstelling niet gekend zijn. Na het gebruik van heroïne moet de borstvoeding 24 uur onderbroken worden omdat de sederende werking voor de baby gevaarlijk kan worden.

Cocaïne en crack

Cocaïne en crack kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de baby als ze tijdens de zwangerschap gebruikt worden. Bij occasioneel gebruik tijdens de borstvoedingsperiode moet de borstvoeding voor minstens 24 uur onderbroken worden om te voorkomen dat de baby schadelijke stoffen mee krijgt met de melk. Cocaïne mag absoluut niet op de tepel gebruikt worden omdat zeer kleine hoeveelheden, die mogelijk achterblijven, dodelijk kunnen zijn voor de baby. 

Marihuana

Het actieve bestanddeel van marihuana is THC. Deze stof gaat over in de melk en bij regelmatig gebruik stapelt THC zich op in de melk. THC kan wekenlang in de urine en de ontlasting van de baby opgespoord worden. Marihuana vermindert de melkproductie. Onderzoek toonde geen of erg weinig effect op baby’s aan. Er zijn echter geen langetermijnstudies beschikbaar en de meeste studies zijn uit de jaren ‘80 en ‘90. De concentratie van THC in marihuana is in de laatste jaren met een veelvoud gestegen. Wat vandaag gekweekt en verkocht wordt kan men zeker niet meer vergelijken met de marihuana uit de jaren ‘70, ‘80 of ‘90. Tijdens de borstvoedingsperiode gebruikt men dus beter geen marihuana. Bij heel occasioneel gebruik is een onderbreking van de borstvoeding waarschijnlijk niet nodig. 

LSD

LSD is een zeer sterk hallucinogeen. Na gebruik van LSD zou de baby via de melk vreselijke hallucinaties kunnen krijgen. Daardoor gaat het gebruik van LSD absoluut niet samen met borstvoeding. De borstvoeding moet na gebruik van LSD voor minstens 48 uur onderbroken worden opdat de baby geen effecten zou ondervinden.

Naast de mogelijke schadelijke effecten die deze stoffen op de baby zouden hebben is ook de alertheid van de ouders een zeer belangrijke factor. Onder invloed van drugs is men mogelijk niet in staat om goed voor de baby te zorgen. Indien de kans bestaat dat er drugs gebruikt worden, bijvoorbeeld bij een avondje uit, op een feest of festival, dan is het belangrijk dat de zorg voor de baby tijdelijk overgenomen wordt door iemand die daartoe in staat is. Het is ook zeer belangrijk dat de baby in een situatie als deze een eigen, veilige slaapplek heeft. Als de ouders drugs hebben gebruikt, dan mogen ze immers absoluut niet met de baby samen in één bed slapen, een co-sleeper gebruiken of ergens anders samen met de baby slapen. Onder invloed van drugs of alcohol is men tijdens de slaap niet voldoende alert waardoor bij het samen slapen het kind in gevaar kan worden gebracht.

Afkolven van de melk

Als de borstvoeding onderbroken wordt, dan kan afkolven nodig zijn. Zeker als stuwing opkomt, is het afkolven van de melk noodzakelijk zodat er geen verstopt melkkanaal of borstontsteking optreedt. Het afkolven van de melk zal ook ervoor zorgen dat de melkproductie niet (te sterk) terug loopt. De afgekolfde moet weg gegoten worden na drugsgebruik.  

Het is voor ouders niet altijd gemakkelijk om met vragen over drugsgebruik naar een hulpverlener te stappen. Toch is het, voor de veiligheid van de baby, een goede zaak om dit te doen. Vele stoffen kunnen gemakkelijk opgezocht worden zodat de borstvoeding niet langer dan noodzakelijk onderbroken moet worden. Bij een medewerker van LLL kunnen moeders altijd veilig en anoniem terecht.

Bronnen:
Medications and Mothers’ milk – Thomas Hale
Arzneimittel wärend Schwangerschaft und Stillzeit – C. Schaefer, H. Spielmann, K. Vetter, C. Weber-Schöndorfer

© 1999-2019, Christine Van Den Broecke-Schneider | La Leche League België-Vlaanderen vzw

Spread the love
Back To Top